Tvorivé dielne pre deti vo veku 1,5 – 3 roky So vstupom našej organizácie do budovy bývalej materskej školy v Dúbravici v roku 2016 realizujeme pre deti a ich rodičov tvorivé dielne, ktoré sú našou ponukou na vyplnenie ich voľného mimoškolského času. K vedeniu dielní si pozývame lektorov (výtvarníkov a umelcov z rôznych oblastí), ktorí...