for English scroll down

——————————————————————————————————————–

ŠTUDENTI na Landscape Revisited 7 //

Študentom architektúry, dizajnu, vizuálneho umenia a pridružených odborov ponúkame možnosť participovať na siedmom ročníku letného art campu Landscape Revisited 7, v termíne od 18. do 28. júla 2019 v stredoslovenskej obci Dúbravica.

Landscape Revisited (v preklade Nový pohľad na krajinu) je kolektívna rezidencia vizuálnych umelcov, architektov, dizajnérov aj remeselníkov zameraná na tvorivú prácu vo vidieckej krajine.

Minulé ročníky: https://perifernecentra.com/?s=Landscape

Tento rok 6 profesionálov v spolupráci so študentmi relevantných disciplín realizuje zásahy vo verejnom priestore a v krajine obce Dúbravica. Témou ročníka je KRAJINA – AREÁL (vytváranie pohľadov-vytváranie s ohľadom), pozornosť upriamime na areál kultúrneho centra ŠKÔLKA.


Na art campe Landscape Revisited 7 sa ako lídri zúčastnia:
Jakub Kopec (CZ/SK) – architekt / n-1 / VŠVU
Micha Bardy (SK/CH) – vizuálna umelkyňa
Zuza Chupac (SK/CH) – architektka /Herzog & de Meuron
Igor Babiak (SK) – drevár, husliar, tesár /Crmomani+1
Marek Halász (SK) – vizuálny umelec, dizajnér, technik

Študentom ponúkame možnosť tvorivej práce pri návrhoch a realizácii kolektívneho zadania v tíme zloženom z viacerých odborníkov. Počas minulých ročníkov už etablovanej akcie vzniklo viacero originálnych realizácií a z nových inšpiratívnych kontaktov sa mnoho pretavilo do úspešných profesijných spoluprác.

Ak vás láka stať sa súčasťou tvorivého tímu tohtoročného art campu, zašlite nám krátke motivačné listy s CV / portfóliom do 5. júna 2019 na info@perifernecentra.com.

Účastnícky poplatok: 40 Eur
Ponúkame: jednoduché ubytovanie vo vlastných spacákoch, stravu (raňajky, obedy, večere), saunu, ďalšie benefity plynúce z účasti na etablovanej akcii.
Kapacita: 7 študentov
Trvanie: 18. – 28. júl 2019
Miesto: kultúrne centrum ŠKÔLKA, Dúbravica 15 (okres Banská Bystrica), Periférne centrá, o. z.

Kontakt:
info@perifernecentra.com
www.perifernecentra.com
facebook.com/PeriferneCentra

——————————————————————————————————————–

STUDENTS at Landscape Revisited 7 //
Open Call

We offer the students of architecture, desig, visual arts and simmilar fields to participate at 7th year of summer camp Landscape Revisited 7, happening 18th 28th of July 2019 in Dúbravica, village in Central Slovakia.

Landscape Revisited offers a collective residency/ informal summer school for architects, designers and craftsmen focused on working within rural landscape.

Former summer schools: https://perifernecentra.com/?s=Landscape

Students under the leadership of 6 professionals will create interventions in the landscape of Dúbravica. The topic of this year is Landscape – Site, creating communication between free landscape and the site of cultural centre Škôlka (former Kindergarten)

Leaders of Landscape Revisited 7:

Jakub Kopec (CZ/SK) – architect / n-1 / Academy of Fine Arts, Bratislava
Micha Bardy (SK/CH) – visual artist
Zuza Chupac (SK/CH) – architect /Herzog & de Meuron
Igor Babiak (SK) – wood design, carpenter, violin design /Crmomani+1
Marek Halász (SK) – visual artist, designeri, technician

We offer participation at creative processes. During the duration of these summer camps many cooperations lead to inspirational contacts and new collaborations.

If you are interested to participate, send a short motivation, CV and portfolio of works Deadline: June, 5th 2019
Address: info@perifernecentra.com.
Participants fee: 40 EUR

We offer: simple accomodation (own sleepingbags), catering, sauna and other benefits
Capacity: 7 students

Duration: July, 18th – 28th 2019

Place: cultural centre ŠKÔLKA, Dúbravica 15 (Banská Bystrica district), Periférne centrá, NGO

Contact:
info@perifernecentra.com
www.perifernecentra.com
facebook.com/PeriferneCentra