Alexandru-Andrei Mărginean-Matean je interdisciplinárny umelec z Transylvánie, v roku 2013 abslovoval odbor ilustrácie a animácie na Univerzite umenia a dizajnu Cluj-Napoca, kde stále žije. V Dúbravici už predtým absolvoval dva pracovné pobyty, v roku 2012 skupinovú rezidenciu Landscape Revisited 2, či nedávno, participatívny letný projekt s Paulou Boarta, ktorého výstupom bolo jedno číslo nášho kultúrneho občasníka V Nešťastí pomáhaj. V ostatných desiatich rokoch “Margi” participoval na rôznych umeleckých projektoch a aktivitách, ako sú animačné workshopy, audiovizuálne predstavenia, performancie či flash-mob výstavy, ale tri roky tiež pracoval na tvorbe mozaiok v ortodoxnej katedrále v Kluži. A práve kvôli jeho zaujímavej osobnej histórii a kombinácii schopností sme ho opäť pozvali na rezidenčný pobyt. Aby skúsil u nás (v Dúbravici) využiť nadobudnuté zručnosti s technikou pre nás v Periférnych centrách zatiaľ neznámou a vyskúšal mozaiku tvoriť v miestnom súčasnom kontexte a podmienkach, ako voľný autorský umelecký produkt.

Margi/Andrei sa rozhodol využívať materiál vlastnoručne pripravený z miestne a rôzne nadobudnutých zostatkov rôznych typov kameňa, či keramiky. Počas troch intenzívnych týždňov v procese od nájdenia, cez analýzu-dekonštrukciu, po re-usporiadanie, vyskladal kamienok po kamienku kompozíciu predstavujúcu “myšlienkovú mapu”. S touto chceme spoločne s Margim v nasledujúcom roku ďalej pracovať – experimentovať, rozšíriť či inštalovať…

//

V priebehu rezidencie sme zorganizovali aj malý workshop mozaikovej techniky, kde si záujemcovia mohli poskladať jednoduchú mozaiku. Vzniklo niekoľko naozaj vydarených obrázkov.