(Ponuka na tvorivý pobyt v kultúrnom centre Škôlka v Dúbravici).

Absolvent/ka katedry IDM na Fakulte Výtvarných Umení Akadémie Umení v Banskej Bystrici (za ostatných cca 5 rokov), má teraz šancu 4 týždne pracovať na svojom vlastnom projekte v ateliéroch kultúrneho centra Škôlka – v obci Dúbravica, pri Banskej Bystrici.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

PERIFÉRNE CENTRÁ o.z. ponúka:

honorovaný (4 týždňový) tvorivý pobyt v kultúrnom centre Škôlka, v obci Dúbravica, pri Banskej Bystrici.

rezidencia v období od 1.7. – 15.11. 2020 / podľa dohody:

 • je určená výhradne absolventom magisterského / bakalárskeho / doktorandského stupňa štúdia na katedre Intermédií a Digitálnych médií Fakulty výtvarných umení Akadémie Umení v Banskej Bystrici, (všetky ateliéry katedry)
 • jednotlivcom, dvojiciam, kolektívom
 • jej zameraním je primárne rozvoj profesionálnych možností a zručností pre absolventov a absolventky katedry, rozvoj spolupráce medzi organizáciou a kolegami z katedry

Dedlajn: Pošlite nám do 13. 4. 2020 CV / portfolio, aktuálnu prácu, či opis projektu, na ktorom by ste v škôlke pracovali.

Už 22. apríla nadšene zasadne odborná komisia k zaslaným materiálom a vyberie, kto získa rezidenčný pobyt. Pre viac informácií volajte, alebo píšte na dole uvedené kontakty

Periférne centrá, o.z. je zabehnutá skúsená umelecká organizácia s 10-ročnou históriou, so zameraním na tvorbu súčasného umenia a kultúry na vidieku.

V obci Dúbravica niekoľko rokov prevádzkujeme Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku. Škôlka je budova bývalej materskej školy, kde ostatné 4 roky organizácia sídli a ktorú postupne pretvárame na živé kultúrne miesto.

Vznik tejto tvorivej stratégie sa viaže priamo ku katedre IDM, kde v tom čase jej zakladatelia pôsobili ako tunajší študenti.

Téma rezidencie: Ateliér voľnej tvorby – voľná práca – nemusí / môže vychádzať z kontextu lokality.

Umelec na rezidencii v Škôlke a v dedine nájde veľkorysé a šarmantné priestory. V interiéroch škôlky zázemie a kľud pre prácu, rezidentné ubytovanie a 3 rezidenčné ateliéry, dielňu, záhradu s amfiteátrom, ktorý môžeš využívať (aj) ako záhradný ateliér.

V miestnej krajine ponúkame ďalšie možnosti: napr. objekt UNIMO, bio-saunu za dedinou pod horou, kolekciu diel v krajine a dedine, voľnú podpoliansku krajinu

(pozri napr tu: https://perifernecentra.com/skolka/ )

Pre prácu na vlastnom projekte v našich ateliéroch ponúkame:

 • autorský honorár 550,- eur
 • produkčnú a technickú podporu, náradie, materiál /podľa dohody, možností/
 • postprodukciu
 • publikovanie, PR
 • sieťovanie

Za to požadujeme:

 • verejnú, napr. Work in Progress prezentáciu na konci pobytu / formou otvoreného ateliéru, a pod.)
 • tvorivú dieľňu pre verejnosť / deti – za pomoci skúseného lektora.
 • súčinnosť a pomoc pri promovaní
 • postprodukčnú súčinnosť
 • publikovanie práce v našich promo materiáloch
 • sieťovanie

Kontakt: info@perifernecentra.com , 0907 842 091

V roku 2017 sa uskutočnil v Škôlke workshop Druháci prvákom študentov IDM, fotky sú z neho.


Rezidenciu absolventa katedry IDM z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako súčasť celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku.