Author Archive
JEDNOTA č. 10 / Matúš Maťátko: Živočích európskeho významu

JEDNOTA č. 10 / Matúš Maťátko: Živočích európskeho významu

K realizácii 10. ročníka obrazu na Jednotu sme pozvali slovenského grafika a ilustrátora Matúša Maťátka, s kurátorskou pomocou Juliany Mrvovej. Maťátko vo svojej tvorbe často reaguje na aktuálnu situáciu a otázky či polemiky, ktoré hýbu spoločnosťou, takže na začiatku príprav práce na veľkom formáte pre Jednotu, sa aj nás opýtal na témy, ktoré v...
Žofia Dubová: Previs. Voľná rezidencia, výstava

Žofia Dubová: Previs. Voľná rezidencia, výstava

Text: Juliana Mrvová Foto: Andrej Poliak Prvá tohtoročná voľná rezidencia v Škôlke patrila maliarke a kresliarke Žofii Dubovej, ktorá sa v Dúbravici popasovala s novými podmienkami a vysunutým pracoviskom. Výstavu jej malieb je teraz možné vidieť v Škôlke do konca septembra. Pre niektorých autorov je práve zmena prostredia tým tvorivým impulzom, ktorý ich posúva vpred. Pre iných je vymeniť pohodlie domáceho...
GUČA architektúry / rezidencia ateliéru

GUČA architektúry / rezidencia ateliéru

Text: Simona Kolimárová, Andrej Poliak Foto Andrej Poliak, Matej Fekiač GUČA architektúry je voľné zoskupenie architektov v zložení Simona Kolimárová, Matej Fekiač a Peter Čurlej. www.gucaarchitektury.sk Minulý rok sme ich oslovili s ponukou participácie na našom formáte Dielňa architektúry a dizajnu, aby sme spoločne identifikovali a riešili konkrétne situácie/potreby vyplývajúce z viacerých okruhov tém/potrieb, ktoré...
Martin Pisko - rezidencia (hosť Rapsodéve)

Martin Pisko – rezidencia (hosť Rapsodéve)

Martin Pisko je hudobník a intermediálny umelec z Gelnice, ktorý aktuálne pôsobí v Prahe. V ateliéroch Škôlky býval a pracoval tri septembrové týždne v rámci voľného rezidenčného programu určeného absolventom katedry IDM (intermédií a digitálnych médií) Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorú absolvoval v roku 2020. V tvorbe sa venuje prevažne elektronickým hudobným počinom, v...
Juliana Mrvová: Príbeh Dúbravice v štyroch dejstvách

Juliana Mrvová: Príbeh Dúbravice v štyroch dejstvách

Maliarka Juliana Mrvová sa pravidelne vracia do Dúbravice. Počiatky vzájomnej spolupráce siahajú do raných rokov fungovania platformy Periférne centrá. Ostatné roky prichádza aj so svojim partnerom a naším dlhodobým spolupracovníkom Marekom Halászom a počas týchto všetkých pobytov má možnosť sledovať (a zaznamenávať) nielen postupnú transformáciu priestorov kultúrneho centra, ale poznať aj mnoho miestnych dejov. Po...
Andrea Laková - Vôňa dočasnej záHRAdy /rezidencia IDM abs

Andrea Laková – Vôňa dočasnej záHRAdy /rezidencia IDM abs

V sobotu 10. septembra o 19:00hod predstaví výstupy svojej dvojtýždňovej rezidencie v periférnom kultúrnom centre Škôlka Andrea Laková...
Ján Štofko: ohnisko-Pohoda /

Ján Štofko: ohnisko-Pohoda /

V Dielni dizajnu dlhodobo spolupracujeme s dizajnérom Jánom Štofkom, v tomto prípade sme ho pozvali na rezidenciu so zadaním na vyriešenie prostredia, resp. sedenia pri ohnisku v blízkosti navštevovanej vyhliadkovej útulne na horizonte nad dedinou. V priebehu rokov návrh z jednoduchého sedenia z rôznych dôvodov vyrástol na komplexnejšiu a masívnejšiu ohniskovú infraštruktúru. V prvej časti...
Earthly Talks: Jim Hate & ÇÈŁĚȘÞÎŃÄ

Earthly Talks: Jim Hate & ÇÈŁĚȘÞÎŃÄ

Jim Hate je hudobný projekt/identita vizuálneho umelca, hudobníka a tlačiara Lukáša Paroleka, ktorý po dvoch rokoch opäť na naše pozvanie býva a tvorí v ateliéroch periférneho kultúrneho centra Škôlka. Tentokrát si prizval na rezidenciu aj Celestínu Minichovú, aby cibrili/rozvíjali svoj spoločný hudobný a performačný projekt Earthly Talks. Popri tom Lukáš vytváral autorské objekty z recyklovaných...
Vyberme sa za dielami / Kultúrna dedina a deti – 2022

Vyberme sa za dielami / Kultúrna dedina a deti – 2022

Od vstupu našej organizácie do budovy bývalej materskej školy v Dúbravici v roku 2016 realizujeme pre deti a ich rodičov tvorivé dielne, ktoré sú našou ponukou na vyplnenie ich voľného mimoškolského času.
Sobotný program na záhradnom amfiteátri / 6. augusta 2022

Sobotný program na záhradnom amfiteátri / 6. augusta 2022

Milí priaznivci kultúry a umenia. Pozývame vás do Dúbravice na augustový Sobotný program.
Peter Mezei: Kvety prachu /rezidencia - výstava

Peter Mezei: Kvety prachu /rezidencia – výstava

Voľnú mesačnú rezidenciu v Škôlke absolvoval v júni výtvarník Peter Mezei. Pracoval na svojich dlhodobých projektoch Kamene a Kvety. Výsledky rezidencie, výstavu Kvety prachu je možné vidieť v periférenom kultúrnom centre Škôlka.
JEDNOTA č.9 / Marianna Golemová a Miroslav Žolobanič: SISYMBRIUM SOPHIA

JEDNOTA č.9 / Marianna Golemová a Miroslav Žolobanič: SISYMBRIUM SOPHIA

Mariannu a Miroslava sme spoznali ako súčasť širšieho kolektívu ľudí reštaurujúcich fresky v dúbravickom kostole sv. Žofie, ktorých sme v Škôlke počas toho obdobia ubytovávali (2020 - 2021).