Škôlka potrebuje naše 2 percentá!

OKNÁ, DVERE, KÚRENIE, TEPELNÉ IZOLÁCIE, ROZVODY, ZARIADIŤ INTERIÉR, KULTIVOVAŤ EXTERIÉR…

 

V polovici roka 2016 sme vstúpili do “nových” priestorov, do budovy bývalej materskej školy v Dúbravici a začali tu zriaďovať kultúrne centrum Škôlka.
Škôlku sme dostali do dlhodobého prenájmu, musíme však investovať do jej renovácie. Okrem toho, že je to podmienka nášho zotrvania v budove, je to nevyhnutné.
Budova postavená v roku 1981 bola viac ako 10 rokov nevyužívaná, všetko nemnohé pôvodné zariadenie, ktoré tu ešte zostalo, je už prežité, nevyhovujúce, takže je nutné všetko kompletne renovovať. Je to náročná úloha pre malé občianske združenie ako sme my, chceme to však s radosťou skúsiť.Vpred.
Naším zámerom nie je len obnovená budova, ale aj nový život v nej. Už počas prvých mesiacov jej prevádzky sme tu hostili letný art camp, umelcov na rezidenciách, organizovali workshopy pre deti a mládež aj študentov umenia, začali sme so stavbou záhradného amfiteátra, začali zriaďovať dielňu v suteréne. A bude toho ešte viac.

Je to šanca pre nový kultúrny priestor na Podpoľaní, na strednom Slovensku. A vy sa môžete stať jeho spolutvorcami.
Ďakujeme!

Údaje, ktoré potrebujete k darovaniu 2% občianskemu združeniu PERIFÉRNE CENTRÁ:
– názov: PERIFÉRNE CENTRÁ
– právna forma: občianske združenie
– sídlo: Dúbravica 47, 97633
IČO: 421 96710
– ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, vyplňte sumu a údaje o nás priamo do daňového priznania, najneskôr 31.03.2018
– ak ste právnická osoba, vyplňte naše údaje priamo v daňovom priznaní (vy môžete sumu 2% venovať viacerým organizáciám) najneskôr do 31.03.2018
– ak ste zamestnanec, vyžiadajte si od zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy. Obe tlačivá pošlite na svoj Daňový úrad (v mieste trvalého bydliska) do 30.04.2018

 

Tlačivo a všetky informácie potrebné na poukázanie 2% z dane nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/